Berubah

Kabar dari Bu Lilis membuat saya lega. Pembimbingan yang ditugaskan kepada beliau telah diselesaikan. Semula Bu Lilis ragu. Bahkan, beliau mengusulkan sejumlah nama untuk menjalankan tugas itu—menjadi pengasuh dalam pembimbingan…